disclaimer
Contact:

Graphic Link
Raadhuislaan 23a
5341 GL  Oss

T: 06-51 26 15 94
E: info@graphiclink.nl

disclaimer Graphic Link

Graphic Link is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder depotnummer 172 18 464.

Uitsluiting aansprakelijkheid.
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd om algemene informatie te verstekken.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorgvuldigheid is nagestreefd, aanvaardt Grapic Link geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, die op enigerlei wijze verband houdt met het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

copyright 2010 Graphic Link B.V. All Rights Reserved | Disclaimer | K.v.K. nr. 172 184 64 |
Ties Vos Homepage